ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

in
Greece
Level 1
38 Views

Έχω την εγκατάστασή μου δηλωμένη ως ατομική τουριστική επιχείρηση, δηλωμένη στο υπουργείο, με ΑΦΜ για διακοινοτικές συναλλαγές κτλ Με άλλα λόγια ΔΕΝ εμπίπτω στους κανονισμούς τις βραχυχρόνιας μίσθωσης σύμφωνα με τον λογιστή μου.

 

Ο λογιστής μου μου ζήτησε να στέλνω κάθε μήνα τα τιμολογια για τις εισπράξεις. Για τις κρατήσεις που έκανα μέσω booking, το booking μου έδωσε όμορφα και ωραία ένα συγκεντρωτικό τιμολόγιο. Το AirBnB ωστόσο δεν δίνει τίποτα πέρα από τιμολόγιο για το service fee του και ένα CSV εξελάκι για τις εισπράξεις.

 

Τους έστειλα στο support αλλά με συνέδεσαν με Κάιρο…

 

Ξέρει κανείς τι πρέπει να κάνω και το έγγραφο μπορώ να δώσω στον λογιστή μου για να το καταθέσει έγκαιρα πριν έχουμε πρόστιμα;

1 Reply

Re: ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

in
Leeuwarden, The Netherlands
Level 10
Join the conversation