Временно спряна обява

in
Sofia, Bulgaria
Level 1
63 Views

Здравейте,

Наскоро получих електронно съобщение, в което ме уведомяват за спиране на моята обява. Всъщност аз не съм имал гости доста отдавна. Какво да правя? Имате ли подобни съобщения с тема: "Обявата ви е временно спряна и ще бъде премахната на 9 сеп 2021" ?

Еърбиендби предлага да обжалвам, но аз не смятам да го правя, защото не ми се струва удачно. Това, за което се спира обявата е, че има нисък рейтинг.таблет.png

 

 

 

Здравко
2 Replies

Re: Временно спряна обява

in
Leeuwarden, The Netherlands
Level 10

@Zdravko4 

 

Google translates:

"I recently received an email notifying me that my ad has been suspended. In fact, I haven't had guests in a long time. What to do? Do you have similar messages with the topic: "Your ad has been suspended and will be removed on September 9, 2021"? Airbindby offers to appeal, but I don't plan to do so because I don't think it's right. What stops the ad is that it has a low rating. "

 

I noticed you have 5 listings in your profile. Is it about one of the listings ?

 

Re: Временно спряна обява

in
Sofia, Bulgaria
Level 1

yes

Здравко
Join the conversation