Βελτιστοποίηση του προγράμματος Superhost

Administrator
2.909 Προβολές

Superhost Criteria.jpg

 

Καθώς η παγκόσμια κοινότητα οικοδεσποτών μας αναπτύσσεται και διαφοροποιείται ολοένα και περισσότερο, τα προγράμματα και οι πολιτικές της Airbnb πρέπει επίσης να αναπτυχθούν και να προσαρμοστούν, για να διασφαλιστεί η επιτυχία των ανθρώπων από όλο τον κόσμο καθώς και για να δείξουμε την εκτίμησή μας για τη σκληρή δουλειά και την εκπληκτική φιλοξενία των οικοδεσποτών. Γι' αυτόν τον λόγο, κάνουμε ενημερώσεις στο πρόγραμμα Superhost ώστε να γίνει πιο δίκαιο, ανοιχτό σε όλους και να προσδίδει αξία στους οικοδεσπότες σε όλο τον κόσμο.

 

 

Ποσοστά κριτικών

Για να αποκτήσετε την ιδιότητα του Superhost είναι απαραίτητο να έχετε εξαιρετικές κριτικές. Επιπλέον, συμβάλλουν στη δημιουργία μιας κοινότητας όπου επικρατούν η αξιοπιστία και η διαφάνεια μεταξύ επισκεπτών και οικοδεσποτών. Ωστόσο, οι οικοδεσπότες δεν έχουν κανέναν έλεγχο ως προς το αν οι επισκέπτες τους επιλέγουν να αφήσουν κριτική. Αφού εξετάσαμε τα παγκόσμια δεδομένα και συζητήσαμε με τους Superhost σε αρκετές χώρες, ανακαλύψαμε ότι τα ποσοστά των κριτικών δεν είναι συνεπή σε παγκόσμιο επίπεδο—ορισμένοι ταξιδιώτες αφήνουν πάντα κριτικές, ενώ άλλοι αφήνουν σπάνια. Αυτή η ασυνέπεια μπορεί να φέρει ορισμένους οικοδεσπότες σε μειονεκτική θέση όσον αφορά την απόκτηση της ιδιότητας του Superhost. Για να κάνουμε τη διαδικασία αξιολόγησης πιο δίκαιη για όλους στην παγκόσμια κοινότητά μας, δεν θα απαιτούμε πλέον από τους οικοδεσπότες να έχουν ποσοστό κριτικών τουλάχιστον 50% για να γίνουν Superhost (ή να διατηρήσουν την υπάρχουσα ιδιότητά τους).

 

 

Πολιτική ακύρωσης

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να διασφαλίσουμε ότι τα προγράμματα της Airbnb έχουν δημιουργηθεί για να ικανοποιούν τις ανάγκες όλων των οικοδεσποτών, κάνουμε ενημερώσεις και στην απαίτηση για τις ακυρώσεις. Προηγουμένως, απαιτούσαμε από τους Superhost να μην έχουν καμία ακύρωση, όμως αυτό το κριτήριο δεν είναι πρακτικό για τους οικοδεσπότες με εξαιρετικά μεγάλο όγκο κρατήσεων σε πολλαπλές καταχωρήσεις. Για να κάνουμε το πρόγραμμα πιο δίκαιο για τους οικοδεσπότες με πολλές κρατήσεις, επιτρέπουμε πλέον μία ακύρωση ανά 100 ταξίδια για τα οποία έγινε κράτηση μέσα στον τελευταίο χρόνο, που ισοδυναμεί με ποσοστό ακύρωσης μικρότερο από 1% για όλες τις καταχωρήσεις σας. Να έχετε υπόψη σας ότι συνεχίζουμε να παίρνουμε τις ακυρώσεις στα σοβαρά. Η κοινότητα των Superhost έχει εργαστεί σκληρά τα τελευταία πέντε χρόνια ώστε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των επισκεπτών της και θα συνεχίσουμε να ανταμείβουμε αυτήν την εμπιστοσύνη επιβραβεύοντας τους πιο αξιόπιστους οικοδεσπότες με την ιδιότητα του Superhost.

 

Οι αλλαγές τόσο στις απαιτήσεις ακύρωσης όσο και στις απαιτήσεις για τις κριτικές θα τεθούν σε ισχύ κατά την τριμηνιαία αξιολόγηση Superhost της 1ης Ιουλίου. Θα ενημερώσουμε επίσης και τους πίνακες διαχείρισης φιλοξενίας, ώστε να αντικατοπτρίζουν αυτά τα νέα κριτήρια.

 

 

Μείνετε συντονισμένος/η

Δεσμευόμαστε για τη συνεχή βελτίωση του προγράμματος Superhost, ώστε να είναι λειτουργικό για ολόκληρη την κοινότητα των οικοδεσποτών. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση σαφών και δίκαιων κριτηρίων πρόκρισης ώστε να έχουν αξία για κάθε Superhost. Από τη συνολική σχεδίαση του προγράμματος μέχρι τον τρόπο με τον οποίο ανταμείβει την κοινότητα, εξετάζουμε διαφορετικούς τρόπους όχι μόνο για να κάνουμε την εμπειρία φιλοξενίας σας πιο θετική, αλλά και για να σας βοηθήσουμε να είστε πιο επιτυχημένοι. Μείνετε συντονισμένοι, αναμένονται πολλά συναρπαστικά νέα.

Ετικέτες (3)
Σημάνσεις (1)
0 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Comment